Barn i utanförskap får värdighet och hopp

Studenter i IDEAL-programmet.

Många barn och unga i Mellanöstern och Nordafrika lever i fattigdom, marginalisering och utanförskap. Inte minst utgör personer med funktionsvariationer och deras familjer en starkt marginaliserad grupp som exkluderas från samhället. Barn med funktionsvariationer har mycket begränsade möjligheter till utbildning och deras familjer möts ofta av hårda och icke-inkluderande attityder. Här vill vi vara med och skapa förändring! Tillsammans med våra partners i Libanon och Jordanien vill EFK vara med och möjliggöra skolgång och högre studier för dessa barn och unga samt se förändrade attityder på samhällsnivå. Genom insatserna sker påverkansarbete samtidigt som individer får konkret stöd.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

I Libanon har IDEAL-programmets första årgång studenter tagit sin universitetsexamen efter två års studier, där de tränats i akademiska och sociala färdigheter samt förberetts inför yrkeslivet. Denna möjlighet till högre studier för unga med funktionsvariationer är historisk och den första i sitt slag i landet, och det är ett viktigt steg i arbetet för större inkludering i samhället. I Jordanien ser man en positiv utveckling i attityder gentemot barn med funktionsvariationer och deras familjer på landsbygden. Hela familjen involveras för att förbättra livsvillkoren för barn och unga. Vi är med och utvecklar våra partnerorganisationers arbete för barn och ungas rätt till utbildning, inkludering och framtidstro.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill även fortsättningsvis stärka barn och unga med funktionsvariationer och deras rättigheter i regionen med fokus påskolgång och högre studier. Stödet till universitetsstudenter i Libanon fortsätter och inom IDEAL-programmet välkomnar man till hösten nio nya studenter.

I Jordanien fortsätter vi stödja ett center som arbetar med ett flertal familjer och erbjuder skolstöd till samtliga barn i området. Vi vill vara med och arbeta för förändrade attityder och större inkludering i samhället. Inte minst vill vi stärka de utsattas röst samt få myndigheter och institutioner att ta sitt ansvar. Detta ser vi att insatserna i Libanon och Jordanien är med och bidrar till!

Ett fint exempel på positiv förändring

När Marianne började sina gymnasiestudier inom IDEAL-programmet var hon mycket blyg och hade svårigheter i kommunikationen med andra studenter. Genom programmets insatser har en stor förändring skett: Idag har Marianne större självförtroende och kan kommunicera och samspela med andra. Hon har lättare för förändringar, nya situationer, och mötet med nya människor. I slutet av första terminen kunde hon hålla tal framför publik på universitetets konferens. Marianne får vara ett fint exempel på positiv förändring för andra studenter som befinner sig i en liknande situation.

Projektet rekommenderas för Ge för livet-kampanj. Öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 43541 · Ge för livet 63541 · Barnhjälpen 53541

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Helen
Regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.