Juan älskar att lära med datorns hjälp

Det här är Juan, en 11-årig pojke. Han bor med sina föräldrar och syskon i staden Presidente Franco, vid gränsen till Brasilien. I denna stad finns många familjer som lever i utsatthet. Även Juans familj lever med små ekonomiska resurser.

Juan finns med i ett av de tio projekt som CCAB bedriver i Paraguay och som Barnhjälpen stödjer. Glädjen är påtaglig när han får delta i datorlektionerna. På frågan om varför han är så glad, svarar han att det första gången i livet som han har kunnat använda en dator och se hur den fungerar. Han säger att det är en underbar möjlighet som projektet ger honom och han älskar att komma till lektionerna. Han vill fortsätta att lära sig på ett så roligt sätt. Juan deltar i projektet med sin bror och de missar inga lektioner. Han har redan frågat läraren om han kan fortsätta att delta i projektet även när han blir tonåring eller ung man. För Juan är denna plats en fristad, där han får undervisning och bra bemötande.