Församlingsgrundande

De flesta svenskar känner inte Jesus. Vi i EFKs församlingar vill ändra på det genom att berätta och visa varför Jesus är unik. Vi vill följa Jesus i en vardaglig, generös och övernaturlig livsstil. Vi vill sprida glädjens budskap genom ord, handling och i Andens kraft.

De flesta svenskar kommer inte att besöka våra församlingar. Vi behöver gå till dem. EFK-församlingarna vill anta utmaningen att fler människor ska lära känna Jesus där de är och att träna lärjungar som tränar lärjungar, i missionella gemenskaper – nya församlingar.

Vem är Gud? Vad innebär det att tro på Gud? Genom att ställa dessa frågor förs vi tillbaka till vårt ursprung, till det sätt som Jesus arbetade på. Han ställde dessa enkla, basala frågor. Det är här det församlingsgrundande arbetet kommer in. När man som ett team vill grunda en ny församling försöker man ta reda på vad Gud redan gör i ett område, och sedan hänger man på honom.

Medarbetare vid Sverigeprogrammet finns bland annat till för att stödja befintliga församlingar som vill bilda en ny församling. De ledare som ska jobba med detta erbjuds coachning, handledning och mentorstöd från ett nätverk av personer från hela Sverige. Dessa personer har erfarenhet av ledarskap och av att plantera nya församlingar.

Kalender

Nyheter

Insamlingsnummer 41130

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Jag arbetar för att nya församlingar ska grundas i Sverige!

Johannes Stenberg
Ledarutvecklare Sverigeprogrammet med ansvar för pionjära frågor 75 %

0738-68 18 29

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.