Barns rätt till skolgång, Centralafrikanska republiken

I Centralafrikanska republiken (CAR) är det många barn som inte har möjlighet att gå i skola. Inbördeskriget och fattigdom har slagit sönder samhället på så många sätt. I stort sett varje familj i CAR har föräldralösa barn boendehos sig. Trots att det finns skolor är det inte säkert att barnen får skolgång eftersom många fosterföräldrar inte har resurser att skicka barnen till skolan. Tack vare stöd från EFKs Barnhjälpenprojekt kan drygt 180 föräldralösa barn gå i skolan vilket ger möjlighet till förbättrade förutsättningar i livet. Genom att ge till detta projekt är du med och skapar förutsättningar för en ny generation i CAR att vara med och bygga upp landet igen!

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Detta projekt innebär att drygt 180 föräldralösa barn får möjlighet till en bättre framtid genom att de får gå i skolan. EFK står för skolavgifter, och till viss del mat, sjukvård och lärarlöner. Ansvariga för projektet följer kontinuerligt upp familjerna, besöker dem och undersöker deras familjeförhållanden.
EFKs partners EEB och ADIH har deltagit i EFKs regionala barnrättsprogram och arbetar även med barns rättigheter och har tränat ledare och lärare i dessa frågor. De har även under detta program tagit fram en Barnrättspolicy som ett verktyg för att skapa trygga och säkra platser för barn i sina verksamheter.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att stödja ADIHs arbete med de lokala Barnhjälpenprojekten för att barn i de områden de arbetar ska få bättre levnadsförhållanden när det gäller hälsa och utbildning. Besök och ekonomiskt stöd är redskap i detta. Vi vill öka stödet för att skapa långsiktig hållbarhet och ge fler barn möjlighet till skolgång. Vi vill också fortsätta att stödja EEB och ADIH i arbetet med att skapa medvetenhet om barns rättigheter och för att minska våld och utnyttjande av barn.

Ramisaiss: "I framtiden vill jag bli läkare"

"Jag bor med med min moster eftersom mina båda föräldrar är döda. Jag tycker skolan är bra. Det viktigaste är att lära sig att läsa. I framtiden skulle jag vilja bli läkare."
/Ramisaiss i Nola

Insamlingsnummer 45250 · Ge för livet 65250 · Barnhjälpen 55250

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till CAR-teamet!

EFKs resursteam för Centralafrikanska republiken (CAR)

+46-73-046 19 64

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.