Föräldralösa barn i Muhange får en ny familj, Tanzania

I Tanzania vill Muhange Family and Community Care Centre ge hjälp till barn som mist en eller båda av sina föräldrar. Detta projekt har genomgått en omställning i samband med att Muhange barnhem i början av 2017 stängde ned som institution och barnen placerades i familjer. Det nya arbetssättet sker genom direkt stöd till den kvarvarande föräldern, en släkting eller en ny familj. Genom ett familjehemsbaserat stöd kan barn få en naturlig uppväxt i hemmamiljö. EFKs samarbetsorganisation FPCT är ansvariga för arbetet med att skapa förutsättningar för barn att få en familj att växa upp i.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Sedan 1970-talet har ett stort antal barn kunnat räddas till livet genom ett snabbt omhändertagande på barnhemmet. Under åren har även ett stort antal barnskötare utbildats, fått praktik vid barnhemmet och sedan kunnat få andra jobb. Idag är det inte ett barnhem utan ett familjecenter. Vi i EFK finns med och stödjer arbetet fortsatt, men ansvaret för verksamheten har under många år varit helt överlämnad till FPCT. Sedan förändringen från att vara institution till att ge familjehemsbaserat stöd startade har flera barn och deras anhöriga varit på centret mellan tre och tolv månader och sedan åter flyttat hem, och nu arbetar man parallellt med uppföljning av dem genom till exempel hembesök.

Vad vill vi göra mer?

Vi i EFK vill fortsätta att ge stöd till FPCT genom ekonomiska medel och mentorskap i etableringen av nya arbetsmetoder i detta viktiga projekt. Arbetssättet innebär att de först gör ett hembesök för att se om de kan hjälpa barnet på plats, annars får en anhörig komma till centret tillsammans med barnet och bo under 3-12 månader. På centret arbetar man både med barnet och med utbildning för anhörig i bland annat nutrition, hälsa och uppfostran och skapar förutsättningar för att de så snart som möjligt kan flytta hem. Under tiden arbetar man med familjen i hemmet så de ska vara förberedda på att ta emot barnet. Uppföljande arbete ska göras med familjerna fram till barnet är fem år gammalt, men längre tid om man bedömer att det behövs.

Berättelser från familjecentret

"En liten pojke kommer springande mot huset, han är glad och vinkar. Tidigare bodde pojken på familjecentret i Muhange. Hans mamma har dött och hans pappa finns inte med i bilden längre. På familjecentret fick han hjälp och stöd att hitta en bra lösning för hur han skulle få den omsorg han behöver. Han bor nu tillsammans med sin mormor i den lilla lerhyddan och tar glatt emot gåvorna som personalen från familjecentret har med sig. Vi slår oss ner, alla tillsammans, utanför hyddan och pratar om hur livet är, hur det går i skolan och hur glada alla är att det fungerar väl. Den lilla pojken älskar skolan och visar oss stolt hur han kan räkna ända till 40 på engelska. Hela gänget applåderar och mest av allt applåderar såklart mormor, precis som det ska vara.

Insamlingsnummer 45750 · Ge för livet 65750 · Barnhjälpen 55750

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.