Trygghet och rättigheter för barn, Afrika

Barn är värdefulla och skapade till Guds avbild. EFK vill arbeta för att säkerställa att barns rättigheter efterföljs. En stor mängd barn lever i otrygga miljöer och riskerar att utnyttjas i arbete, som barnsoldater, att utsättas för fysiskt eller psykiskt våld. På initiativ av partnerkyrkorna arbetar vi med det bibliska perspektivet på barnkonventionen och projektet ger kyrkorna redskap för att öka medvetenheten om barns rättigheter och hur de kan skydda barn i närmiljön. Genom workshops i barns rättigheter har styrelsemedlemmar, pastorer och representanter från församlingarna (så kallade facilitators) tränats i barns rättigheter och skydd av barn och sedan har de fortsatt att träna andra. Att skapa trygga platser för barn är också ett viktigt förebyggande arbete mot människohandel.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Programmet startades 2016 och partners har nu haft många olika träningar i respektive land. Över en halv miljon människor nåddes enbart under arbetets första fyra år. Det finns många berättelser om attitydförändring som har lett till ett engagemang hos många fler inför möjligheten att påverka barnens situation. Rösterna som står upp för utsatta barn ökar i antal och styrka. På flera platser kontaktas kyrkan för att få vara till hjälp och stöd i situationer när barn far illa. Partnerorganisationerna fortsätter tack vare stöd från EFK att genomföra träningar för att ytterligare utbilda och stärka nyckelpersoner i sina samhällen vad barns rättigheter innebär samt hur de kan upptäcka och agera när ett barn utsätts för övergrepp.

Vad vill vi göra mer?

Vi i EFK vill fortsätta stötta partners att jobba för att skapa trygga milöer förbarn. Bland annat genom att partners kan söka ekonomiskt stöd från detta projekt för att fortsätta att främja barns rättigheter, till exempel genom att jobba med lärare för att minska/avskaffa fysisk bestraffning av barn i skolan, att utbilda sjukvårdspersonal i hur man upptäcker övergrepp och vad man gör för att hjälpa. och att fortsätta utbilda pastorerna att tala för barns rättigheter m.m.

Vi gör också en särskild satsning på Tanzania då vår partner FPCT endast varit del av projektet på lokal nivå men nu vill de tillsammans med oss lyfta det på nationell nivå. Vi vill också skapa en medvetenhet kring att arbetet med att skapa trygga platser för barn också är ett viktigt förebyggande arbete mot människohandel.

Berättelse från vår partnerkyrka MBA Zambia

En av de högt uppsatta traditionella ledarna (Her royal Highness Chieftainess) deltog på en workshop som hölls av de lokala facilitatorsmed stöd av EFK. Hon sa:

"Jag trodde inte detta var något för mig men den här workshopen har varit en ögonöppnare för mig och det kommer hjälpa mig som Chief när jag nu har kunskap i frågor om övergrepp mot barn och säkerställa att offren är skyddade och att förövaren hanteras inom mina befogenheter."

Hon önskade också att även 'Indunas'-chiefens rådgivare skulle gå dessa träningar om barns rättigheter. MBA har också genomfört flera workshops på skolor och söndagsskolor om barns rättigheter.

Insamlingsnummer 45034 · Ge för livet 65034 · Barnhjälpen 55034

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Anneli Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.