Barn på flykt, Syrien

Efter 12 år av inbördeskrig står Syrien inför en rad kriser. Av de 15,3 miljoner människor i Syrien som är i behov av humanitärt stöd är 46 % (7 miljoner) barn. Över 2 miljoner barn i skolåldern går inte i skolan, vilket ökar risken för barnarbete och barnäktenskap, och en fjärdedel av barnen i varje hushåll lider av ångest och psykisk stress. Efter jordbävning i februari 2023 ökade också risken för exploatering av barn. Med tanke på denna svåra situation finns ett stort behov av trygga platser där barnen får leka, växa och lära tillsammans med andra barn, och där de får hjälp att stärka sin psykosociala hälsa mitt i den pågående krisen. Vår partner i Libanon är därför med och stöttar lokala aktörer i Syrien som arbetar med trygga center för barn, så kallade child-friendly spaces (CSF), på tre platser. Genom att erbjuda barnen en trygg miljö där de får en liten paus från en annars mycket påfrestande tillvaro, minskar risken att de hamnar i utsatthet på olika sätt, och det ger större hopp för framtiden.

Till centret i Mhardeh kommer varje vecka 235 barn i åldrarna 5-14 år. De kommer på olika tider för åldersanpassade aktiviteter. På centret får barnen psykosocialt stöd genom lekfulla och kreativa aktiviteter som teater och dans. Varje torsdag träffas personalen och koordinatorn för att planera veckans aktiviteter och hålla träningar för personalen.

Till centret i Homs kommer drygt 100 barn två gånger i veckan, 120 ungdomar i åldern 13-17 år fyra gånger i veckan, och 60 barn med funktionsvariationer fem gånger i veckan. Liksom i Mhardeh får barnen psykosocialt stöd genom teater, skapande och mycket annat, och de äldre barnen deltar i aktiviteter som syftar till att stärka livsfärdigheter som känslohantering, konfliktlösning och kommunikation. Barnen med funktionsvariationer får stöd baserat på behov, med målet att de ska integreras i de andra barngrupperna och i samhället i stort.

Centret i Damaskus välkomnar 187 barn mellan 6-11 år och 79 ungdomar mellan 12 och 17 år. Barnen får delta i aktiviteter som främjarderas utveckling och psykosociala hälsa, och för ungdomarna fokuserar aktiviteterna på kapacitetsbyggande, beslutsfattande och känslohantering. De uppmuntras också till aktiviteter som bidrar till samhället för att öva sig i samarbete och tjänande.

Personalen på samtliga center är tränade i barnskydd och att kunna se och möta barnens psykosociala behov.

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.