Skolstöd till romer, Serbien

Romer är Europas mest diskriminerade folkgrupp. Trots att de bott i Europa i tusen år är de exkluderade från detomgivande samhället och lever i ett stort utanförskap som präglas av fattigdom, arbetslöshet och dålig hälsa. Detta är vi i EFK med och förändrar! Sedan 2005 har vi gett stöd till organisationen Bread of Life (BoL) och deras arbetemed att nå ut till de mest utsatta i det serbiska samhället. Under åren har de kunnat hjälpa många hundra barn och ungdomar från den romska minoriteten genom lärarledd läxläsning, workshops och sociala aktiveter. Målet är att dessa unga människor ska kunna få samma möjligheter till en god utbildning och därigenom bättre kunna påverka hur deras framtid ser ut. De senaste åren har det långsiktiga arbetet börjat ge mycket positiva resultat också för hela det romska samhället.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

När projektet inleddes slutade majoriteten av barnen skolan i mellanstadiet. Idag är många föräldrar positiva till barnens utbildning och menar att BoLs insatser är avgörande för att barnen ska nå skolans mål. Samtliga 81 elever som deltog i BoLs skolstödsprogram under förra läsåret klarade sina studier. De fyra elever som slutade grundskolan klarade inträdesprovet till gymnasiet, och de åtta elever som gick ut första året på gymnasiet valde att fortsätta med sina studier. Under sommaren anordnades ett sommarläger för 17 barn från årskurs 4 till 7 med workshops och sociala aktiviteter. Det blev en succé! I september inkluderade man årskurs 1 i skolstödsprogrammet och anställde då unga romer som lärarassistenter för att stötta de nya eleverna på deras modersmål.

Vad vill vi göra mer?

Framöver vill man rikta fokus på barnen som börjat i första klass så att de integreras väl och ser fram emot att gå till skolan. Man vill arbeta för att eleverna i samtliga klasser regelbundet går till skolan, gör sina uppgifter, och kommer ikapp med den kunskap som missades till följd av pandemin. Det är också viktigt att fortsätta uppmuntra gymnasieeleverna att vara uthålliga med studierna så att de senare kan hitta arbete. De sociala aktiviteterna är viktiga! Förhoppningen är att kunna genomföra två sommarläger under 2024, gärna tillsammans med barn från andra sammanhang för att främja integration. Samarbetet med den internationella skolan fortsätter också som ett led i att öka integrationen av de romska barnen i det större samhället.

Fernando får extra stöd

Fernando är sju år och går i första klass. Han och hans äldre bror Ezel har till stor del vuxit upp med sin mormor som är analfabet. Sedan en tid tillbaka tar de del av Bread of lifes aktiviteter där de får hjälp att lära sig läsa och skriva. Fernando har en talsvårighet som gör att han behöver extra stöd.

Med uppbackning från Bread of Life har föräldrarna börjat samarbeta och ser nu till att han får träffa en logoped varje vecka. Med stöd från lärare på Bread of Life har Fernando också lärt sig att skriva alla bokstäverna i alfabetet, och han arbetar flitigt på att uttala dem. Familjen befinner sig i en tuff situation, men brödernas mamma har lovat att de även fortsättningsvis ska få komma till Bread of Lifes aktiviteter.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj. Öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 43233 · Ge för livet 63233 · Barnhjälpen 53233

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Helen
Regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.