Byutveckling ger barn ny framtid, Paraguay

Paraguay är ett av de fattigaste länderna i Sydamerika och antalet fattiga uppgår till 26 % av befolkningen. Utbildningen i landet har stora brister och många barn lämnar skolan utan att kunna läsa och räkna. Eftersom skolan bara pågår på halvtid får barnen mycket läxor hem och om de inte får tillräckligt med stöd hemifrån har de svårt att klara skolan. Insatsen riktar sig till barnen under den tid de inte är i skolan. Projektet finns på 10 platser, där lokala församlingar arbetar för att stödja barnen och deras familjer. Församlingarna erbjuder barnen läxhjälp och fritidsaktiviteter. En viktig del har varit tillgången till datakunskap som kan öppna många dörrar för barnen i framtiden.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Huvudaktiviteten för insatsen är läxhjälp och ungefär 400 barn deltar i läxhjälpen där man får hjälp med matematik och kommunikation. En datorklass har påbörjats i staden Paso Yobai (Learning Together) och Raul Arsenio Oviedo (Mita katupyru) där 80 barn och 15 ungdomar deltar varje vecka. CCAB-som stöder genomförandet av insatsen har skaffat medel för inköp av datorer och tillbehör för implementering av fler datorsalar till alla som inte har tillgång till det. Förutom datakunskap får barnen utbildning om munhygien. Barnen har fått tandborstar och tandkräm för att öva på att borsta tänderna. 300 barn deltog i de olika projekten.

Fritidsaktiviteter som ”roliga timman”, där barnen kan aktivt delta, med genomsnittligt deltagande på 300 barn per månad.

Vad vill vi göra mer?

  • Fler aktiviteter som handlar om att förebygga våld, misshandel och övergrepp mot barn, måla affischer, läsa om sina rättigheter och informationsfilmer. Det är mycket viktigt för institutionen att säkerställa barnets trygghet
  • Yrkeskurser för föräldrarna
  • Läxhjälp för fler barn
  • Nya grupper inom datakunskap

Här får syskonen äntligen lära sig att läsa och skriva

Dario, Arturo och Felicita, 7, 9 och 12 år, tillhör en familj med mycket begränsade resurser. De bor hos mamman, som är änka, eftersom pappan dog för 4 år sedan. Förutom dessa tre har mamman en tvåårig son. De tre syskonen kom till projektet utan att kunna läsa eller skriva, alla var i skolåldern men ingen brydde sig om att lära dem. De gör små matematikövningar, mycket tålamod och tid, för det är inte bara inlärningsproblem utan även brist på mat på grund av extrem fattigdom och barnen hade inte sängar och de sov på jordgolv. Genom en donationskampanj fick de sängar, madrasser, filtar och jackor. Idag är de glada att de kan sova i en väldigt varm säng under denna kalla årstid. Med så lite kunde man göra stor skillnad i denna familjs liv!

Insamlingsnummer 49350 · Ge för livet 69350 · Barnhjälpen 59350

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)

0702423277

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.