En fristad för barn och ungdomar i ett utsatt område i São Felix

São Felix ligger i delstaten Bahia och är en liten stad med cirka 15 000 invånare. Även om det är en liten stad finns det stora sociala problem som påverkar människorna i området. Arbetslösheten är hög, narkotikamissbruk hos barn och ungdomar och för tidig död hos ungdomar på grund av brott är vanligt förekommande. Det är i detta sociala och ekonomiska sammanhang som projektet har funnits i mer än 20 år.

Projektet ger barn och ungdomar i utsatta situationer möjlighet till fritid, sport, sociala aktiviteter och hälsosam kost i en trygg miljö. Vi har nu 25 barn i åldrarna 7-12 år som varje vecka deltar i våra olika aktiviteter som syftar till att stärka familjeband, ge stunder av individuell och social fritid och att träna barnen i solidaritet. Projektet organiserar även aktiviteter tillsammans med socialtjänsten i syfte att sprida kunskap om lagen om barn och unga.

Ett minnesvärt event 2023 var de aktiviteter som hölls på mors dag. Både mammor och barn var involverade för att stärka bandet dem emellan. Frukost och lunch erbjöds till alla, matkorgar delades ut och några mammor vann en skönhetsdag. Vi hade också en andaktsstund med bibelläsning, lovsång och bön. Det var fantastiskt att se alla mammor som lämnade eventet med ett leende på läpparna.

Vår dröm är att fler och fler barn ska komma till projektet. Förhoppningen är att projektet ska växa så att vi kan hjälpa utsatta barn med kläder, mat och roliga aktiviteter. Vår längtan är att liv ska bli förvandlade!

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andréa Holmgren
Arbetar med stöd och rådgivning i CIBI:s sociala arbete och mission


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.